Thứ Ba, 23/05/2023

26273536475440

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.233.149.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.203.173.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.233.149.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.203.173.450đ
Giải nhất○○○○○340.000.000đ
Giải nhì○○○○435500.000đ
Giải ba○○○959350.000đ