Thứ Năm, 23/06/2022

10222334465427

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 120.359.597.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.468.151.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0120.359.597.700đ
Jackpot 2○○○○○●04.468.151.750đ
Giải nhất○○○○○2640.000.000đ
Giải nhì○○○○1251500.000đ
Giải ba○○○2667150.000đ