Thứ Năm, 23/07/2020

04123147495202

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 97.175.363.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.752.653.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○097.175.363.250đ
Jackpot 2○○○○○●05.752.653.700đ
Giải nhất○○○○○440.000.000đ
Giải nhì○○○○653500.000đ
Giải ba○○○1524450.000đ