Thứ Ba, 23/08/2022

13213141444527

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 55.279.408.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.306.103.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○055.279.408.350đ
Jackpot 2○○○○○●03.306.103.650đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○739500.000đ
Giải ba○○○1551750.000đ