Thứ Ba, 23/10/2018

01030613213036

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 91.712.411.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.784.609.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○091.712.411.850đ
Jackpot 2○○○○○●03.784.609.500đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○806500.000đ
Giải ba○○○1718850.000đ