Thứ Bảy, 23/12/2017

07080913284412

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 172.865.880.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.361.363.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0172.865.880.750đ
Jackpot 2○○○○○●06.361.363.750đ
Giải nhất○○○○○1940.000.000đ
Giải nhì○○○○1240500.000đ
Giải ba○○○2349250.000đ