Thứ Ba, 24/03/2020

03092021335250

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 123.683.187.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 7.030.196.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0123.683.187.000đ
Jackpot 2○○○○○●07.030.196.500đ
Giải nhất○○○○○2140.000.000đ
Giải nhì○○○○1396500.000đ
Giải ba○○○2670850.000đ