Thứ Năm, 24/05/2018

24252629364840

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 33.284.469.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.167.129.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○033.284.469.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.167.129.500đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○634500.000đ
Giải ba○○○1233050.000đ