Thứ Bảy, 24/11/2018

03101125405417

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.820.442.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.138.322.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.820.442.100đ
Jackpot 2○○○○○●03.138.322.850đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○466500.000đ
Giải ba○○○951750.000đ