Thứ Năm, 24/12/2020

11193441444843

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 73.684.926.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.261.751.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○073.684.926.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.261.751.850đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○640500.000đ
Giải ba○○○1409550.000đ