Thứ Bảy, 25/06/2022

14173135374028

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 128.468.041.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.369.089.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0128.468.041.500đ
Jackpot 2○○○○○●05.369.089.950đ
Giải nhất○○○○○2440.000.000đ
Giải nhì○○○○1100500.000đ
Giải ba○○○2471850.000đ