Thứ Năm, 25/07/2019

03313441525316

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 32.670.348.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.296.705.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○032.670.348.600đ
Jackpot 2○○○○○●03.296.705.400đ
Giải nhất○○○○○240.000.000đ
Giải nhì○○○○312500.000đ
Giải ba○○○672050.000đ