Thứ Năm, 25/08/2022

19303540495342

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 57.912.621.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.598.682.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○057.912.621.600đ
Jackpot 2○○○○○●03.598.682.900đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○676500.000đ
Giải ba○○○1440850.000đ