Thứ Bảy, 25/09/2021

07202743485137

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 60.108.577.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.918.411.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○060.108.577.500đ
Jackpot 2○○○○○●22.459.205.725đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○586500.000đ
Giải ba○○○1078850.000đ