Thứ Bảy, 25/11/2017

02091646525550

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 120.250.718.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.252.786.750đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0120.250.718.850đ
Jackpot 2○○○○○●03.252.786.750đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○551500.000đ
Giải ba○○○1319950.000đ