Thứ Bảy, 25/12/2021

06082325333527

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 214.130.470.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.386.672.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○1214.130.470.800đ
Jackpot 2○○○○○●22.693.336.350đ
Giải nhất○○○○○2040.000.000đ
Giải nhì○○○○1676500.000đ
Giải ba○○○3562250.000đ