Thứ Năm, 26/01/2023

08151820334114

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 67.293.412.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.166.658.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○067.293.412.500đ
Jackpot 2○○○○○●04.166.658.450đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○727500.000đ
Giải ba○○○1631550.000đ