Thứ Ba, 26/02/2019

08091634424345

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 60.260.695.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.449.817.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○060.260.695.050đ
Jackpot 2○○○○○●03.449.817.550đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○746500.000đ
Giải ba○○○1507350.000đ