Thứ Ba, 26/03/2019

15192840444814

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 87.855.300.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.377.501.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○087.855.300.750đ
Jackpot 2○○○○○●14.377.501.800đ
Giải nhất○○○○○2340.000.000đ
Giải nhì○○○○970500.000đ
Giải ba○○○1858350.000đ