Thứ Năm, 26/03/2020

07081131353645

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 130.391.512.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 7.775.566.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0130.391.512.500đ
Jackpot 2○○○○○●07.775.566.000đ
Giải nhất○○○○○2540.000.000đ
Giải nhì○○○○1124500.000đ
Giải ba○○○2439550.000đ