Thứ Bảy, 26/03/2022

01061630345529

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 56.307.304.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.506.184.300đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○056.307.304.200đ
Jackpot 2○○○○○●13.506.184.300đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○647500.000đ
Giải ba○○○1394050.000đ