Thứ Năm, 26/11/2020

18192931365250

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 48.189.077.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.142.185.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○048.189.077.850đ
Jackpot 2○○○○○●04.142.185.250đ
Giải nhất○○○○○740.000.000đ
Giải nhì○○○○568500.000đ
Giải ba○○○1146550.000đ