Thứ Bảy, 26/11/2022

08232448495201

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 94.333.835.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.833.839.050đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○094.333.835.100đ
Jackpot 2○○○○○●03.833.839.050đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○1074500.000đ
Giải ba○○○2369050.000đ