Thứ Bảy, 27/01/2018

21263638405011

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 290.823.421.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.859.255.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0290.823.421.800đ
Jackpot 2○○○○○●06.859.255.550đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○1185500.000đ
Giải ba○○○2547350.000đ