Thứ Bảy, 27/02/2021

06112430505222

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 79.232.699.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.327.754.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○079.232.699.100đ
Jackpot 2○○○○○●04.327.754.200đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○904500.000đ
Giải ba○○○1837950.000đ