Thứ Bảy, 27/03/2021

05111720263712

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 126.215.215.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 9.548.033.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0126.215.215.950đ
Jackpot 2○○○○○●24.774.016.925đ
Giải nhất○○○○○2740.000.000đ
Giải nhì○○○○1911500.000đ
Giải ba○○○3588150.000đ