Thứ Ba, 27/04/2021

03092226323741

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 48.097.092.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.404.404.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○048.097.092.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.404.404.450đ
Giải nhất○○○○○1740.000.000đ
Giải nhì○○○○794500.000đ
Giải ba○○○1630050.000đ