Thứ Bảy, 27/08/2022

01050710254836

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 60.479.670.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.883.910.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○060.479.670.450đ
Jackpot 2○○○○○●03.883.910.550đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○980500.000đ
Giải ba○○○1917850.000đ