Thứ Bảy, 27/10/2018

08091521444916

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 96.756.562.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.345.070.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○196.756.562.650đ
Jackpot 2○○○○○●04.345.070.700đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○811500.000đ
Giải ba○○○1723750.000đ