Thứ Năm, 27/10/2022

01071017193053

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 53.993.736.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.225.852.300đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○053.993.736.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.225.852.300đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○1081500.000đ
Giải ba○○○1871850.000đ