Thứ Năm, 28/03/2019

03233743444927

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 90.282.744.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.269.715.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○090.282.744.300đ
Jackpot 2○○○○○●03.269.715.950đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○868500.000đ
Giải ba○○○1759550.000đ