Thứ Ba, 28/06/2022

05223032385533

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 137.360.420.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.357.132.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0137.360.420.850đ
Jackpot 2○○○○○●06.357.132.100đ
Giải nhất○○○○○1940.000.000đ
Giải nhì○○○○1321500.000đ
Giải ba○○○3009650.000đ