Thứ Bảy, 28/10/2017

13183536414847

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 85.047.387.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.358.522.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○085.047.387.150đ
Jackpot 2○○○○○●03.358.522.200đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○474500.000đ
Giải ba○○○961450.000đ