Thứ Năm, 28/10/2021

02040613313516

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 95.299.509.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.769.115.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○095.299.509.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.769.115.200đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○977500.000đ
Giải ba○○○2077950.000đ