Thứ Năm, 28/12/2017

07182629313534

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 185.756.375.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 7.793.640.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0185.756.375.100đ
Jackpot 2○○○○○●07.793.640.900đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○1181500.000đ
Giải ba○○○2273050.000đ