Thứ Bảy, 28/12/2019

10172628293221

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 101.245.855.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.553.219.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0101.245.855.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.553.219.100đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○862500.000đ
Giải ba○○○1997050.000đ