Thứ Ba, 28/12/2021

03080940444802

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 32.003.504.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.222.611.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○032.003.504.400đ
Jackpot 2○○○○○●03.222.611.600đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○512500.000đ
Giải ba○○○1209250.000đ