Thứ Năm, 29/03/2018

05273539465231

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 300.000.000.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 7.207.922.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0300.000.000.000đ
Jackpot 2○○○○○●17.207.922.000đ
Giải nhất○○○○○2040.000.000đ
Giải nhì○○○○1173500.000đ
Giải ba○○○2429750.000đ