Thứ Năm, 29/08/2019

10111223274809

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 54.916.559.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.561.145.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○054.916.559.850đ
Jackpot 2○○○○○●03.561.145.500đ
Giải nhất○○○○○340.000.000đ
Giải nhì○○○○467500.000đ
Giải ba○○○1031150.000đ