Thứ Bảy, 29/09/2018

03071232345538

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 69.155.020.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.211.734.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○069.155.020.650đ
Jackpot 2○○○○○●03.211.734.200đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○630500.000đ
Giải ba○○○1302550.000đ