Thứ Ba, 29/09/2020

01060713305534

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 59.665.659.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.166.105.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○159.665.659.600đ
Jackpot 2○○○○○●03.166.105.400đ
Giải nhất○○○○○2740.000.000đ
Giải nhì○○○○713500.000đ
Giải ba○○○1396750.000đ