Thứ Năm, 29/09/2022

15323337425428

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.206.530.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.578.503.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.206.530.150đ
Jackpot 2○○○○○●03.578.503.350đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○504500.000đ
Giải ba○○○1099350.000đ