Thứ Ba, 29/12/2020

04081115174123

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 79.249.782.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.309.413.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○079.249.782.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.309.413.500đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○865500.000đ
Giải ba○○○1876650.000đ