Thứ Ba, 30/01/2018

15192451535529

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 300.000.000.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 10.505.465.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0300.000.000.000đ
Jackpot 2○○○○○●110.505.465.350đ
Giải nhất○○○○○3340.000.000đ
Giải nhì○○○○1802500.000đ
Giải ba○○○3853150.000đ