Thứ Ba, 30/03/2021

02111719475122

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 131.422.869.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.578.628.150đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0131.422.869.300đ
Jackpot 2○○○○○●13.578.628.150đ
Giải nhất○○○○○2840.000.000đ
Giải nhì○○○○1687500.000đ
Giải ba○○○3562950.000đ