Thứ Năm, 30/04/2020

12313233394114

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 157.535.203.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.406.069.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0157.535.203.350đ
Jackpot 2○○○○○●03.406.069.400đ
Giải nhất○○○○○2240.000.000đ
Giải nhì○○○○912500.000đ
Giải ba○○○1928750.000đ