Thứ Bảy, 30/04/2022

11235152535427

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.131.524.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.190.998.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.131.524.600đ
Jackpot 2○○○○○●03.190.998.450đ
Giải nhất○○○○○340.000.000đ
Giải nhì○○○○482500.000đ
Giải ba○○○863250.000đ