Thứ Ba, 30/06/2020

05111819202152

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 64.312.813.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.426.736.300đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○064.312.813.650đ
Jackpot 2○○○○○●03.426.736.300đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○798500.000đ
Giải ba○○○1551750.000đ