Thứ Năm, 30/06/2022

05111519293135

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 145.146.456.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 7.222.247.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0145.146.456.750đ
Jackpot 2○○○○○●07.222.247.200đ
Giải nhất○○○○○3040.000.000đ
Giải nhì○○○○1428500.000đ
Giải ba○○○2939750.000đ