Thứ Ba, 30/07/2019

03081221325107

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.273.732.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.585.970.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.273.732.250đ
Jackpot 2○○○○○●03.585.970.250đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○461500.000đ
Giải ba○○○952150.000đ